Wauwau heeft haar website met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kan de informatie onbedoeld onvolledigheden, onjuistheden of (type)fouten bevatten. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wauwau is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wauwau is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij wauwau.